Съдействие по всички

медицински въпроси.

GSM 0898276117

GSM 0895436456

Възможност за спешен прием във вътрешно отделение, неврология , ортопедия и рехабилитация.